/img/fonsportada/ripollet-parc-mestres-(1).jpg degradat blanc

Ordre del dia de la Junta de Govern Local 25.05.21

20/05/2021

1. Aprovació acta sessió anterior. 2. Despatx d’ofici. 3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 3.1. Economia: 3.1.1. Aprovació de factures, relació 156. 3.1.2. Aprovació de factures, relació 157. 3.1.3. Aprovació de factures, relació 159. 3.1.4. Aprovació de factures, relació 160. 3.1.5. Baixa autoliquidacions error material (exp. 2021/4304). 4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS 4.1. Serveis Socials: 4.1.1. Justificació Creu Roja 2020. 4.1.2. Justificació La Gresca 2020. 4.1.3. Acceptació del recurs material del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona "supervisió per als responsables tècnics dels serveis socials bàsics" codi 21/y/302909. 4.1.4. Acceptació de recurs “supervisió grupal de casos amb l'equip de serveis socials bàsics de Ripollet 2021”, codi 21/y/302964. 4.1.5. Acceptació recurs material del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona 2021 “arranjament d'habitatges” codi 21/y/303268. 4.2. Feminismes: 4.2.1. Acceptació de la subvenció atorgada, per l’Institut Català de les Dones (ICD), pel finançament del Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) i la realització de polítiques d’igualtat de gènere a Ripollet per l’any 2021. 5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 5.1. Cultura: 5.1.1. Aprovació justificació subvenció nominativa, a favor de l’entitat Associació Societat Coral El Vallès, amb motiu del projecte anual d’activitats de l’entitat l’any 2020. 5.1.2. Aprovació justificació subvenció nominativa, a favor de l’entitat Colla de Gitanes de Ripollet, amb motiu del projecte anual d’activitats de l’entitat l’any 2020. 6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT 6.1. Urbanisme: 6.1.1. Aprovació Projecte i adjudicació obres d’unificació de dues aules per a laboratori i ampliació d’una altra a l’Institut Escola Els Pinetons. 6.1.2. Aprovació certificació d’obres núm. 1, de les obres de substitució dels tancaments exteriors de la piscina coberta del poliesportiu municipal. 6.1.3. Aprovació certificació d’obres núm. 2, de les obres de substitució dels tancaments exteriors de la piscina coberta del poliesportiu municipal.

 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Comissió del Nomenclàtor
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Participa
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats