/img/fonsportada/ripollet-teatre-auditori-(7).jpg degradat blanc

Presentació de denúncies online

02/05/2010
La presentació de denúncies online facilita la realització de gestions en casos de danys, robatori o pèrdua d'objectes. Aquest servei, ofert pel portal de la Generalitat, permet a l'interessat emplenar la documentació a casa, tot i que li caldrà anar a comissaria abans de 72 hores a signar la documentació perquè tingui validesa jurídica.

Enllaç a l'aplicació de la presentació de denúncies online. <<CLIQUEU AQUÍ>>

Denúncies excloses d'aquest servei
No es pot denunciar per aquest sistema cap fet en què hi hagi hagut VIOLÈNCIA FÍSICA EN LES PERSONES. Tampoc es pot denunciar per aquest sistema cap fet en què la víctima hagi vist als AUTORS o estigui en condicions d'identificar als AUTORS.

Avís legal
L'ús d'aquest procediment únicament és vàlid per posar denúncies davant el cos de Mossos d'Esquadra o Policia Local.
Perquè la denúncia tingui eficàcia jurídica, cal que en signeu una còpia dins de les 72 hores següents a la seva tramesa a la comissaria escollida de la llista:
Policia Local, Ctra de Santiga, 1. Tlf. 092 ó 93 504 60 06
Mossos d'Esquadra, c/ Sant Jaume, 82. Tlf. 112.

La web de l'Ajuntament ripollet.cat no es responsabilitza de l'aplicació i només fa d'enllaç a la web de la Generalitat.
L'ús inadequat d'aquest sistema, simulant ser víctima d'una infracció penal o denunciant un fet inexistent que provoqui actuacions processals pot originar responsabilitats penals.

Altres imatges:
Presentació de denúncies online -Imatge 2-
 • Transparència municipal
 • Seu electrònica
 • Cita prèvia
 • Imatge corporativa
 • Any Clavé
 • Pre-inscripció 2017
 • Formulari Ordenança Activitats
 • Formulari d'estudi d'olors
 • Formulari d'aportació de recursos a refugiats
 • Campanya no puc esperar
 • Servei Intermediació Deutes Habitatges
 • Observatori homofobia
 • Ràdio a la carta
 • FaceBook RipolletRadio
 • Ripollet TV
 • Regidoria de Medi Ambient
 • Casa Natura
 • MeteoRipollet
 • Regidoria Mobilitat i Transport
 • Compartir cotxe