/img/fonsportada/ripollet-esglesia-exterior-020608-(14).jpg degradat blanc
Descàrrega d'impresos i enllaços a procediments
Educació
Preinscripció escolar en termini oficial. Curs 2017/2018
Icona PDF-1,28 Mb - Zonificació escolar curs 2017-2018 
OAC - Oficina d'Atenció Ciutadana
Alta al padró municipal d'habitants
Icona PDF-0,16 Mb - Imprès d'alta al PMH 
Icona PDF-0,03 Mb - Imprès declaració responsable de menor 
Icona PDF-1,48 Mb - Autorització domicili de menor 
Alta al padró municipal per naixement
Icona PDF-0,16 Mb - Imprès d'alta al PMH 
Icona PDF-0,03 Mb - Imprès declaració responsable de menor 
Alta d'ofici en el Padró
Icona PDF-0,06 Mb - Imprès d'alta d'ofici al PMH 
Canvi de domicili al padró municipal d'habitants
Icona PDF-0,23 Mb - Imprès canvi domicili del PMH 
Certificat d'empadronament
Icona PDF-0,04 Mb - Sol·licitud de certificats 
Certificat de béns
Icona PDF-0,04 Mb - Sol·licitud de certificats 
Certificat de convivència
Icona PDF-0,04 Mb - Sol·licitud de certificats 
Certificat de deutes amb l'Ajuntament
Icona PDF-0,04 Mb - Sol·licitud de certificats 
Sol·licitud de finestreta única
Icona PDF-0,09 Mb - Formulari de sol·licitud (català) 
Icona PDF-0,09 Mb - Formulario de solicitud (castellano) 
Oficina local de l'habitatge
Sol·licitud habitatges lloguer IMPSOL
Icona PDF-0,15 Mb - Bases 
Icona PDF-0,5 Mb - Preguntes freqüents 
Icona PDF-0,75 Mb - Sol·licitud 
Policia Local
Declaració de renúncia d'un vehicle
Icona PDF-0,03 Mb - Imprès renúncia drets d'un vehicle 
Permis de targeta d'armes
Icona PDF-0,04 Mb - Imprès llicència d'armes 
RESERVA D'ESTACIONAMENT
Icona PDF-0,06 Mb - Sol·licitud senyalització reserva estacionament 
Tall de carrer
Icona PDF-0,06 Mb - Instància tall de carrer 
Recursos Humans
Selecció de personal a l'Ajuntament
Icona PDF-0,04 Mb - Imprès sol·licitud participació selecció de personal 
Icona PDF-0,04 Mb - Imprès sol·licitud participació selecció per policia local 
Salut Pública
Instal·lacions de risc en la transmissió de legionel·la
Icona PDF-0,11 Mb - Notificació de torres de refrigeració i condensadors evaporatius 
Seguretat Alimentària
Icona PDF-0,14 Mb - Declaració responsable establiments alimetaris 
Secretaria General
Alta en el Registre Municipal d'entitats
Icona PDF-0,03 Mb - Imprès d'alta en registre d'entitats 
Serveis Econòmics
Devolució ingressos indeguts
Icona PDF-0,04 Mb - Imprès devolució ingressos indeguts 
Domiciliació bancària de tributs
Icona PDF-0,03 Mb - Imprès domiciliació bancària 
Serveis Municipals
Comunicació prèvia per espectacles públics i activitats recreatives
Icona PDF-0,04 Mb - Imprès comunicació prèvia d'espectacles i activitats recreatives 
Llicència d'ocupació de la via pública amb vetlladors i taules de cafè
Icona PDF-0,04 Mb - Imprès d'ocupació via pública vetlladors/tauletes 
Lloguer places d'aparcament
Icona PDF-0,05 Mb - Imprès sol·licitud de pupil·latge 
Règim de comunicació (annex III Llei 20/2009 o annex II Llei 16/2015)
Icona PDF-0,05 Mb - Imprès legalització activitats annexos III 
Icona PDF-0,14 Mb - Declaració responsable establiments alimenticis 
Règim de declaració responsable (annex I Llei 16/2015 o LSA)
Icona PDF-0,04 Mb - Imprès legalització activitats innoqües 
Icona PDF-0,14 Mb - Declaració responsable establiments alimentaris 
Icona PDF-0,05 Mb - Declaració responsable activitat 
Sol·licitud de llicència municipal ambiental
Icona PDF-0,06 Mb - Imprès legalització activitats annexos II i IV 
Serveis Socials
Beques escolars
Icona PDF-0,75 Mb - Bases beques de menjador del curs 2017-2018 
Icona PDF-0,53 Mb - Bases beques de llibres i material escolar del curs 2017-2018 
Icona PDF-0,1 Mb - Sol·licitud beques llibres i material escolar i/o menjador del curs 2017-18 
Targeta aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda
Icona PDF-0,04 Mb - Imprès sol·licitud targeta aparcament movilitat reduïda 
Urbanisme
Assabentat d'obres menors per habitatges
Icona PDF-0,06 Mb - Imprès comunicació d'obres exemptes de llicència 
Llicència d'obres majors
Icona PDF-0,05 Mb - Imprès sol·licitud de llicència d'obres majors 
Llicència d'obres menors
Icona PDF-0,06 Mb - Imprès sol·licitud de llicència d'obres menors 
 • Transparència municipal
 • Seu electrònica
 • Cita prèvia
 • Imatge corporativa
 • Any Clavé
 • Pre-inscripció 2017
 • Formulari Ordenança Activitats
 • Formulari d'estudi d'olors
 • Formulari d'aportació de recursos a refugiats
 • Campanya no puc esperar
 • Servei Intermediació Deutes Habitatges
 • Observatori homofobia
 • Ràdio a la carta
 • FaceBook RipolletRadio
 • Ripollet TV
 • Regidoria de Medi Ambient
 • Casa Natura
 • MeteoRipollet
 • Regidoria Mobilitat i Transport
 • Compartir cotxe