/img/fonsportada/ripollet-parc-xemeneixa.jpg degradat blanc
Domiciliació bancària de pagaments

Acció a realitzar: Alta  Baixa  Modificació

Dades del contribuent i titular del compte bancari:
Nom: Cognoms: NIF: -
Adreça: Població:
Telèfon: Mòbil: FAX:
e-Mail:
Representat per: NIF:
Adreça:

Compte bancari amb codi IBAN:
IBAN*
Banc
Oficina
DC
Compte
(*) Deixi el camp IBAN en blanc si no el coneix. Es calcularà automàticament.

Enviant les dades d'aquest formulari electrònic autoritzo a l'Ajuntament de Ripollet a cobrar, d'acord amb aquesta ordre de domiciliació bancària, els rebuts que emeti pels conceptes tributaris assenyalats:
Les altes, modificacions i baixes de domiciliacions, seran efectives seguint el següent calendari:
 • Impost sobre Béns Immobles: si es domicilia després de l'1 d'abril, a l'exercici següent.
 • Impost de circulació de vehicles: si es domicilia després del 15 de març.
 • Taxa d'Escombraries, Guals i IAE: si es domicilia després del 1 de juliol, a l'exercici següent.

Dades de la domiciliació:
  ConcepteSituació del gualTitular del rebut
  
  
  Per qualsevol dubte, envieu un email a tresoreria@ripollet.cat o bé truqueu al departament de Tresoreria (telèfon 93 504 60 00), de 9 a 13.30 hores, de dilluns a divendres.

Aquestes dades seran tractades en base a la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD). L'adreça de correu electrònica emprada al formulari només s'utilitzarà per a l'enviament de informació relacionada amb el tràmit sol·licitat.

Pot gaudir del seu dret de consulta, rectificació o cancel·lació d'aquestes dades adreçant un escrit al registre d'entrada d'aquest ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (C/. Balmes 2).


Ombra inferior
 • Govern obert i transparència
 • Seu-e Ripollet
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Propostes Educatives 2018-2019
 • Any del Llibre - Programa d'actes 2018
 • Participa
 • Agenda institucional
 • Sala de premsa
 • Imatge corporativa
 • Pla d'Acció Municipal (PAM)
 • Cita prèvia
 • Assessorament sobre habitatge
 • Estudi olors
 • Formulari refugiats
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Ripollet TV a YouTube
 • Ripollet Ràdio a la carta