/img/fonsportada/ripollet-parc-solidaritat.jpg degradat blanc

Ordre del dia de la Junta de Govern Local 04.05.21

29/04/2021

1. Aprovació acta sessió anterior. 2. Despatx d’ofici. 3. ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I DEMOCRÀCIA 3.1. Alcaldia:
3.1.1. Acord amb l’Editorial Efadós, SL, de donació d’una còpia digital del fons fotogràfic l’abans. Recull gràfic de Ripollet (1860-1974). 4. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 4.1. Economia: 4.1.1. Aprovació de factures, relació 108.
4.1.2. Reclamació rebuts manteniment escala mecànica Galeries Mercacentre. 4.1.3. Determinació proposta amb la millor relació qualitat-preu de la licitació del contracte de serveis de migració, manteniment i suport de la solució informàtica del Padró municipal d’habitants de l’Ajuntament de Ripollet. 4.1.4. Adjudicació contracte de servei de retirada de vehicles declarats fora d’ús ubicats al dipòsit municipal i a la via pública del terme municipal de Ripollet, per a la seva descontaminació en centres de tractament autoritzats. 4.1.5. Rectificar l’error material de l’acord núm. 4.1.2 punt 1, adoptat per la junta de govern local el dia 30 de juliol de 2019. 4.1.6. Contracte menor del Pla d’usos de l’equipament de la plataforma de serveis per a la gent gran: disseny d’usos vinculat a la gestió i organització. 5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS 5.1. Educació: 5.1.1. Justificació subvenció Escola de persones adultes Jaume Tuset 5.2. Serveis Socials: 5.2.1. Beques menjador escolar curs 2020/21, febrer 2021. 5.3. Seguretat i Proximitat: 5.3.1. Autoritzar contragual al carrer Cot, costat oposat núm. 45. 5.3.2. Autoritzar zona de càrrega i descàrrega per a obres al C. Rocabruna, 29. 5.3.3. Autoritzar zona reservada particular d’estacionaments per a motocicletes al carrer Doctor Gil, 6. 5.3.4. Autorització protecció gual amb topall al carrer Tramuntana, 3-5.
6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 6.1. Cultura: 6.1.1. Aprovació justificació subvenció, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat Associació Societat Coral el Vallès, per al projecte “adequació d’espais i millores d’aïllament tèrmic a la seu social de l’entitat”. 6.1.2. Aprovació justificació subvenció nominativa a favor de l’entitat Acció Fotogràfica Ripollet, amb motiu del projecte anual d’activitats de l’entitat l’any 2020.

 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Comissió del Nomenclàtor
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Participa
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats