/img/fonsportada/ripollet-carrer-calvari-200508-(6).jpg degradat blanc
ID=30970
IDCategoria=28
IDTipologia=22
txtTitular=Propostes Educatives 2019-2020
txtText=Propostes Educatives 2019-2020
URLImatge=http://upload.ripollet.cat/FILES/PNG/banner-edu-guia.png
URL=http://www.ripollet.cat/asp/content.asp?id=30842
Data=17/09/2019
DataI=17/09/2019
DataF=25/06/2020
Contador=339
IDWeb=1
UsuariCreacio=ABuiza
DataCreacio=17/09/2019 12:22:31
UsuariModificacio=rherrera
DataModificacio=19/09/2019 13:51:58
NumVots=0
Puntuacio=0
IDIdioma=0
VeureVotar=Falso
VeureRelacions=Verdadero
VeureRelacionsTipologia=Verdadero
Ordre=2
txtDesIma1=Imatge 1
txtDesIma2=Imatge 2
txtDesIma3=Imatge 3
txtDesIma4=Imatge 4
txtDesIma5=Imatge 5
txtDesArx1=Arxiu 1
txtDesArx2=Arxiu 2
txtDesArx3=Arxiu 3
DataConsulta=17/01/2020 15:21:41
Etiquetes=_self
txtCategoria=Banners
txtTipologia=Educació
 • Premsa
 • Propostes Educatives 2019-2020
 • Tatxan! Inscripció online als cursos i tallers del Centre Cultural
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • AnyScenica - Programació
 • Infoparticipa
 • Govern obert i transparència
 • Defensora de la Ciutadania
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • Agenda institucional
 • Imatge corporativa
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • Programes de memòria de Ripollet
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats