/img/fonsportada/ripollet-font-Caniles-(2).jpg degradat blanc
ID=30947
IDCategoria=28
IDTipologia=2
txtTitular=Tatxan! Inscripció online als cursos i tallers del Centre Cultural
URLImatge=http://upload.ripollet.cat/FILES/PNG/banner-tatxan.png
URL=https://civic.enginydigital.cat/ripollet
Data=12/09/2019
DataI=12/09/2019
DataF=31/12/2030
Contador=159
IDWeb=1
UsuariCreacio=tmiralles
DataCreacio=12/09/2019 14:27:15
UsuariModificacio=rherrera
DataModificacio=20/09/2019 11:19:08
NumVots=0
Puntuacio=0
IDIdioma=0
VeureVotar=Falso
VeureRelacions=Falso
VeureRelacionsTipologia=Falso
Ordre=2
txtDesIma1=Imatge 1
txtDesIma2=Imatge 2
txtDesIma3=Imatge 3
txtDesIma4=Imatge 4
txtDesIma5=Imatge 5
txtDesArx1=Arxiu 1
txtDesArx2=Arxiu 2
txtDesArx3=Arxiu 3
DataConsulta=17/11/2019 14:47:13
Etiquetes=_self
txtCategoria=Banners
txtTipologia=Cultura
 • Premsa
 • Propostes Educatives 2019-2020
 • Tatxan! Inscripció online als cursos i tallers del Centre Cultural
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • AnyScenica - Programació
 • Infoparticipa
 • Govern obert i transparència
 • Defensora de la Ciutadania
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Agenda institucional
 • Imatge corporativa
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • Programes de memòria de Ripollet
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats