/img/fonsportada/ripollet-parc-maria-lluisa-galobart-(2).jpg degradat blanc

RESERVA D'ESTACIONAMENT

És la tramitació necessària per tal de reservar l'estaciónament en una vía pública durant unes hores per fer càrrega i descàrrega d'obres, mudances, activitats comercials o industrials

Codi del procediment6109
Departament associatPolicia LocalIcona enllaç
Qui ho pot demanar?La persona interessada.
Un representant legal degudament autoritzat
Documentació necessàriaPlànol d'emplaçament on es detallin les característiques de l'ocupació.
Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehícle i de l'assegurança de responsabilitat civil quan l'ocupació es faci amb un vehicle amb plataformes elevadores, camió grua o grues.
Autoliquidació de taxes.
Termini de sol·licitudEl tràmit es realitza en el mateix moment de presentar la sol·licitud. La petició s'ha d'efectuar amb 5 dies d'anticipació.
On dirigir-se?A l'OAC
Carrer Balmes, 2
Ripollet
Telf. 925046000
PreuS'han d'abonar 40 € en el moment de presentar la sol·licitud. Ordenança Fiscal 24.

Icona PDF-0,06 Mb - Sol·licitud senyalització reserva estacionament 
 • Transparència municipal
 • Seu electrònica
 • Cita prèvia
 • Imatge corporativa
 • Any Clavé
 • Pre-inscripció 2017
 • Formulari Ordenança Activitats
 • Formulari d'estudi d'olors
 • Formulari d'aportació de recursos a refugiats
 • Campanya no puc esperar
 • Servei Intermediació Deutes Habitatges
 • Observatori homofobia
 • Ràdio a la carta
 • FaceBook RipolletRadio
 • Ripollet TV
 • Regidoria de Medi Ambient
 • Casa Natura
 • MeteoRipollet
 • Regidoria Mobilitat i Transport
 • Compartir cotxe