/img/fonsportada/parc-gasso-vargas-2008-(11).jpg degradat blanc

Sol.licitud pensió no contributiva

Per jubilació: La pensió per jubilació no contributiva consisteix en una prestació econòmica individualitzada, de caràcter periòdic, per a majors de 65 anys que no poden acollir-se al sistema contributiu de pensions i que no tenen recursos econòmics suficients. Per invalidesa: La pensió per invalidesa, en la seva modalitat no contributiva, consisteix en una prestació econòmica individualitzada, de caràcter periòdic per aquelles persones d’entre 18 i 65 anys que tinguin una disminució física, psíquica o sensorial permanent, igual o superior al 65% i que no tinguin recursos econòmics suficients i no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions. Per a l'any 2010, el mínim de la pensió és de 84,93 € i el màxim de 339,70 € per 14 mensualitats a l'any.

Codi del procediment7110
Departament associatServeis socialsIcona enllaç
Qui ho pot demanar?En el cas de pensió no contributiva per invalidesa: Les persones que tinguin entre 18 i 65 anys afectades per una discapacitat permanent, igual o superior al 65%, de caràcter físic, psíquic o sensorial, sense recursos econòmics suficients i que no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions. Quan es tracta de persones invàlides o discapacitades en un grau igual o superior al 75% de discapacitat, i que necessitin l'ajuda d'una altra persona per realitzar els actes més elementals de la vida quotidiana, com ara vestir-se, menjar, etc., s'incrementarà la pensió en un 50% sobre la quantia màxima, o sigui, 509,55 euros mensuals per a l'any 2010. En el cas de pensió no contributiva per jubilació: Persones majors de 65 anys que no han cotitzat mai a la Seguretat Social o bé un temps insuficient per tenir dret a una pensió contributiva i que es troben en estat de necessitat
Documentació necessàriaFotocòpia compulsada del DNI o NIE vigent. Fotocòpia compulsada del certificat de convivència actualitzat. Treballador/ora per compte d'altri: Fotocòpia compulsada dels fulls de salari de l'any actual, amb declaració expressa del nombre de pagaments anuals. Treballador autònom: Fotocòpia compulsada de les declaracions trimestrals d'ingressos sobre la renda de les persones físiques corresponents a l'any actual. Situació d'atur: Fotocòpia compulsada del certificat emès per les Oficines de Treball de la Generalitat (OTG) on consti l' import que es cobra mensualment i la data prevista de finalització Situació d'incapacitat temporal: Fotocòpia compulsada del certificat emès per l'entitat pagadora de la prestació d'incapacitat temporal. En cas de sol·licitar la pensió no contributiva per invalidesa: Fotocòpia compulsada del certificat de qualificació de la disminució, únicament en cas que la persona hagi estat qualificada en una comunitat autònoma diferent de Catalunya. Documentació relativa a les persones que conviuen amb la persona sol·licitant: Treballador/a per compte d' altri: Fotocòpia compulsada dels fulls de salari de l'any actual, amb declaració expressa del nombre de pagaments anuals. Treballador/a autònom/a: Fotocòpia compulsada de les declaracions trimestrals d'ingressos sobre la renda de les persones físiques corresponents a l'any actual. Situació d'atur: Fotocòpia compulsada del certificat emès per les Oficines de Treball de la Generalitat (OTG) on consti l' import que cobra mensualment i la data prevista de finalització. Situació d'incapacitat temporal: Fotocòpia compulsada del certificat emès per l'entitat pagadora de la prestació d'incapacitat temporal.
Termini de sol·licitudEs pot sol·licitar en qualsevol moment
On dirigir-se?A l’OAC de l’ajuntament de Ripollet. Carrer Balmes,2 Ripollet Telf. 93 504 60 01
Promig de resolucióAquest tràmit és competència de la Generalitat. L’Ajuntament garanteix la seva tramitació a l’administració autonòmica en un període màxim de 15 dies.
PreuGratuït.

 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Comissió del Nomenclàtor
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Participa
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats