/img/fonsportada/ripollet-esglesia-(2).jpg degradat blanc

Certificat de reconeixement del grau de discapacitat

El certificat de reconeixement de discapacitat és un document acreditatiu de la condició de discapacitat. Indica el diagnòstic i el grau de disminució expressat en percentatge i l'expedeixen els equips de valoració i orientació (EVO) dels centres d'atenció a les persones amb discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya. El reconeixement oficial de la situació de discapacitat en qualsevol dels graus establerts és un requisit indispensable per accedir a les prestacions econòmiques i les accions assistencials que la Llei de serveis socials reconeix per a les persones amb discapacitat.

Codi del procediment7105
Departament associatServeis socialsIcona enllaç
Qui ho pot demanar?El certificat s'atorga a aquelles persones amb una discapacitat igual o superior al 33% del barem establert per la normativa. Les persones que, a causa d'una malaltia permanent, es troben en situació de discapacitat per a les activitats de la vida diària. Les persones que pateixen alguna disminució, seqüela d'una malaltia física, psíquica i/o sensorial, i necessitin saber el grau de discapacitat. Les persones que tinguin reconeguda una pensió de la Seguretat Social per incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, o que tinguin reconeguda una pensió de Classes Passives per jubilació o retir d'incapacitat permanent per al servei o inutilitat, es consideraran afectades per una discapacitat en grau igual o superior al 33%, exclusivament als efectes de la Llei 51/2003 d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. Si volen tenir reconegut un grau de disminució igual o superior al 33% a tots els efectes, cal que sol·licitin la valoració de l'ICASS, que els reconeixerà el grau de disminució que els correspongui segons les taules de valoració de la discapacitat establertes per la normativa aplicable.
Documentació necessàriaFotocòpia NIF o NIE de la persona beneficiària. Fotocòpia del llibre de família o de la partida de naixement (menors de 16 anys). Fotocòpia dels informes mèdics, psicològics o socials emesos per professionals autoritzats (actuals). En cas que la persona sol·licitant sigui pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa: Fotocòpia de la resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) reconeixent la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, o bé de la resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa reconeixent la condició de pensionista per jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. La sol·licitud l'ha de signar la persona sol·licitant o tutora legal, adjuntant la documentació corresponent a la seva situació.
Termini de sol·licitudEs pot sol·licitar en qualsevol moment
On dirigir-se?A l’OAC de l’ajuntament de Ripollet. Carrer Balmes,2 Ripollet Telf. 93 504 60 01
Promig de resolucióAquest tràmit és competència de la Generalitat. L’Ajuntament garanteix la seva tramitació a l’administració autonòmica en un període màxim de 15 dies.
PreuGratuït.

 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Comissió del Nomenclàtor
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Participa
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats