/img/fonsportada/ripollet-parc-anselm-clave.jpg degradat blanc

Llei de la dependència: sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i del dret als se

Amb l’entrada en vigor de l’anomenada llei de la dependència, es reconeix un nou dret universal i subjectiu. Aquesta llei regula les condicions bàsiques per l'atenció de les persones quan, de forma permanent, necessitin ajuda d'altres per a dur a terme bona part de les activitats de la vida diària, com menjar, vestir-se, la cura personal, la mobilitat essencial, etc. L’aplicació d’aquesta llei es farà de manera progressiva des del 2007 i fins el 2015.

Codi del procediment7103
Departament associatServeis socialsIcona enllaç
Qui ho pot demanar?Seran titulars dels drets establerts les persones que compleixin els següents requisits: Trobar-se en situació de dependència en alguns dels graus establerts. (III Gran dependència, II Dependència severa i I Dependència moderada) Residir al territori espanyol durant cinc anys, dos dels quals hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Per als menors de 5 anys el període de residència s'exigirà a qui tingui la guarda i custòdia.
Documentació necessàriaFotocòpia DNI/NIF o NIE de la persona en situació de dependència. Fotocòpia del DNI/NIF o NIE de la persona representant legal, o CIF de l’entitat titular, si escau. Fotocòpia de la resolució judicial, en cas d’incapacitació o poder notarial, que acrediti la representació legal, si escau. Volant d’empadronament que justifiqui 5 anys de residència en territori espanyol, dels quals 2 anys han de ser immediatament anteriors a la data de presentació d’aquesta sol·licitud. En el cas que la persona sol·licitant sigui menor de cinc anys, la documentació acreditativa serà la de la persona que tingui la guarda i custòdia Documents de salut Informe de salut original de menys de 2 anys on constin els diagnòstics vinculats amb la dependència, segons el MODEL 1 adjunt a aquest imprès de sol·licitud. Aquest informe haurà de ser formalitzat, datat i signat pel/per la metge/essa de capçalera, pediatre/a o altres especialistes. En cas d’estar ingressat en una residència o un centre socio-sanitari, l’ha de sol·licitar als serveis mèdics del centre. En cas d’estar vinculat a la xarxa de la discapacitat, als serveis mèdics, si n’hi ha. En cas d’estar vinculat a la xarxa de salut mental, al/a la psiquiatre/a de salut mental de referència o als serveis mèdics de les unitats on està ingressat/ada. Documents específics: En cas de persona amb discapacitat que hagi estat valorada fora de Catalunya, fotocòpia del certificat de persona amb discapacitat amb barem de necessitat de tercera persona. En cas d’invalidesa permanent amb grau de gran invalidesa, fotocòpia de la notificació de la revalorització de pensió de l’any en curs o fotocòpia del certificat de l’INSS de la situació d’invalidesa permanent amb grau de gran invalidesa. En cas de persona emigrant retornada, fotocòpia de la resolució de reconeixement de persona emigrant retornat/ada i documentació acreditativa de les pensions que cobri d’altres països.
Termini de sol·licitudEs pot sol·licitar en qualsevol moment
On dirigir-se?A l’OAC de l’ajuntament de Ripollet. Carrer Balmes,2 Ripollet Telf. 93 504 60 01
Promig de resolucióAbans de 3 mesos des de la data de presentació de la sol·licitud, un equip d'estudi de la Generalitat de Catalunya visitarà el sol·licitant per tal de comprovar-ne el grau de dependència.
PreuGratuït.

 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Comissió del Nomenclàtor
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Participa
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats