/img/fonsportada/ripollet-carrer-calvari-200508-(5).jpg degradat blanc

Tall de carrer

És la tramitació necessària per tallar el trànsit d'una via pública durant unes hores per fer càrrega i descàrrega, obres, mudances, activitats comercials o industrials.

Codi del procediment6105
Departament associatPolicia LocalIcona enllaç
Qui ho pot demanar?La persona interessada
Un representant legal degudament autoritzat

Documentació necessàriaPlànol de l'emplaçament on es detallin les característiques de l'ocupació.
Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle i de l'assegurança de responsabilitat civil quan l'ocupació es faci per part de vehicles amb plataformes elevadores, camió grua o grues.
Autoliquidació de la taxa

Termini de sol·licitudEl tràmit es realitza en el mateix moment de presentar la sol·licitud. La petició s’ha d’efectuar amb 3 dies d’anticipació.
On dirigir-se?A l’OAC de l’ajuntament de Ripollet.
Carrer Balmes,2
Ripollet
Telf. 93 504 60 01

PreuEn el moment de demanar la llicència caldrà pagar la taxa per llicència corresponent a l’ordenança fiscal núm. 24 art 5.1.1, que per a l’any 2010 es de 31,50 €.

Icona PDF-0,06 Mb - Instància tall de carrer 
 • Transparència municipal
 • Seu electrònica
 • Cita prèvia
 • Imatge corporativa
 • Any Clavé
 • Pre-inscripció 2017
 • Formulari Ordenança Activitats
 • Formulari d'estudi d'olors
 • Formulari d'aportació de recursos a refugiats
 • Campanya no puc esperar
 • Servei Intermediació Deutes Habitatges
 • Observatori homofobia
 • Ràdio a la carta
 • FaceBook RipolletRadio
 • Ripollet TV
 • Regidoria de Medi Ambient
 • Casa Natura
 • MeteoRipollet
 • Regidoria Mobilitat i Transport
 • Compartir cotxe