/img/fonsportada/ripollet-riu-ripoll.jpg degradat blanc

Devolució ingressos indeguts

El tràmit permet demanar a l'Ajuntament que retorni l'import pagat de tributs municipals, multes i preus públics. La devolució es farà sempre mitjançant transferència bancària.

Codi del procediment3613
Departament associatServeis EconòmicsIcona enllaç
Qui ho pot demanar?El titular del rebut pagat indegudament o un representant degudament acreditat
Documentació necessàriaNIF o DNI de la persona que figura com a titular del pagament.
A la instància s’ha de fer constar les dades del rebut pagat indegudament i el concepte (ex. Impost béns immobles, taxa d’escombraries, multa,etc)
L’any del rebut o la multa
Dades bancàries per efectuar la transferència signades per l’entitat financera.
En els casos de sol·licitud de devolució de
I. béns immobles o taxa d’escombraries: s’ha de fer constar l’adreça de l’immoble
Motivació de la devolució
Adjuntar el justificant de l'ingrés indegut. En el cas d'haver efectuat el pagament dues vegades, adjuntar una fotocòpia d'un dels rebuts pagats i el rebut original del pagat indegudament.
Termini de sol·licitudEs pot demanar en qualsevol moment. Però cal tenir en compte que el dret a sol·licitar la devolució d'ingressos prescriu als 4 anys des de la data de l'ingrés.
On dirigir-se?A l’OAC de l’ajuntament de Ripollet.
Carrer Balmes,2
Ripollet
Telf. 93 504 60 01
PreuGratuït

Icona PDF-0,04 Mb - Imprès devolució ingressos indeguts 
 • Transparència municipal
 • Seu electrònica
 • Cita prèvia
 • Imatge corporativa
 • Any Clavé
 • Pre-inscripció 2017
 • Formulari Ordenança Activitats
 • Formulari d'estudi d'olors
 • Formulari d'aportació de recursos a refugiats
 • Campanya no puc esperar
 • Servei Intermediació Deutes Habitatges
 • Observatori homofobia
 • Ràdio a la carta
 • FaceBook RipolletRadio
 • Ripollet TV
 • Regidoria de Medi Ambient
 • Casa Natura
 • MeteoRipollet
 • Regidoria Mobilitat i Transport
 • Compartir cotxe