/img/fonsportada/ripollet-parc-maria-lluisa-galobart-(1).jpg degradat blanc

Beneficis fiscals de l'Impost sobre béns immobles

Els titulars d'immobles situats al municipi de Ripollet podran sol·licitar una bonificació o exempció de l'Impost sobre béns immobles en els següents casos:

Exempció:
Quan la quota líquida dels béns urbans sigui inferior a 6,00€
Quan la quota líquida de la totalitat dels béns rústics d'un titular sigui inferior a 3,00€
Bonificació:
Bonificació del 50% de la quota de l'IBI de l'immoble que constitueix l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.
Els titulars de família nombrosa.
Bonificació del 50% de la quota durant els primers 5 anys dels immobles que estableixin sistemes d'estalvi d'aigua o energia solar, sense estar obligats a fer-ho.
Habitatges de Protecció Oficial un 50 % els tres primers anys.

Codi del procediment3608
Departament associatServeis EconòmicsIcona enllaç
Qui ho pot demanar?El subjecte passiu de l’impost i titular de l’immoble
Documentació necessàriaDocumentació necessària per les bonificacions de promotores immobiliàries:

Títol públic d’adquisició de la parcel·la a favor d’una empresa d’urbanització, construcció o promoció immobiliària.
Fotocòpia del NIF de l’empresa i del representant.
Fotocòpia escriptura constitució de la societat, amb els corresponents Estatuts.
Fotocòpia del document que acredita la representació en virtut de la qual s’actua.
Certificat de l’administrador, o bé, fotocòpia del darrer balanç de situació presentat a Hisenda per demostrar que les finques no formen part del immobilitzat de l’empresa.
Fotocòpia de la llicència d’obres de construcció/urbanització.
Fotocòpia rebut IAE, o, declaració d’alta a la matricula censal.
Certificat emès per tècnic competent acreditatiu de que les obres no han començat a la data de presentació de la sol·licitud.

Documentació necessària per a famílies nombroses:
Veure el tràmit específic Bonificació a famílies nombroses de l'Impost sobre béns immobles


Documentació necessària per acreditar la bonificació per estalvi d’aigua i energia:
Llicència d’obres
Certificat de l’instal·lador del nou sistema d’energia
Termini de sol·licitudLes bonificacions de promotores immobiliàries es poden sol·licitar en qualsevol moment a partir de l'adquisició del solar per realitzar una nova construcció i abans de l'inici de les obres.

Les bonificacions per família nombrosa i les bonificacions per estalvi d’aigua i energia es podran sol·licitar en qualsevol moment dins del període de fins el 31 de desembre de l’exercici immediatament anterior a aquell en què hagi de tenir efectivitat.
On dirigir-se?A l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
Rambla Sant Jordi, 75
Ripollet
Telf. 93 472 91 73
PreuGratuït.

 • Informació sobre l'estat d'alarma pel Covid-19 i es mesures preses per l'Ajuntuntament
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Infoparticipa
 • Participa
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Defensora de la Ciutadania
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • Programes de memòria de Ripollet
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats