/img/fonsportada/ripollet-rambla-mercat-ambulant-251005-(4).jpg degradat blanc

Domiciliació bancària de tributs

Domiciliar un tribut és donar una ordre de càrrec en compte pel pagament dels impostos i taxes municipals. Aquest càrrec serà amb caràcter periòdic i evitarà la preocupació de fer els pagaments dins dels terminis i els eventuals recàrrecs que se'n deriven de fer els pagaments fora de termini.
Les altes, modificacions i baixes de domiciliacions, seran efectives seguint el següent calendari:
·Guals: si es domicilia després del 1 de juny, a l'exercici següent.
Per domiliciacions d'IBI (impost sobre béns immobles), Taxa escombraries i IAE (impost activitats econòmiques) caldrà dirigir-se a la oficina de la Diputació de Barcelona, situada a la Rambla Sant Jordi, 75 de Ripollet - Telf 93 4729173.

Codi del procediment3605
Departament associatServeis EconòmicsIcona enllaç
Qui ho pot demanar?La persona interessada que consta en els rebuts dels tributs o el seu representant degudament acreditat.
Documentació necessàriaHa de constar el compte bancari per a la domiciliació dels tributs amb acreditació de la titularitat.
On dirigir-se?Per a Guals a:
OAC de l’ajuntament de Ripollet.
Carrer Balmes,2
Ripollet
Telf. 93 504 60 01

Per a IBI, Taxa d'escombraries i IAE:
Organisme de Gestió Tributària
Diputació de Barcelona
Oficina de Ripollet
Rambla Sant Jordi, 75
Telf.: 934729173
PreuGratuït

Icona PDF-0,03 Mb - Imprès domiciliació bancària 
 • Transparència municipal
 • Seu electrònica
 • Cita prèvia
 • Imatge corporativa
 • Any Clavé
 • Pre-inscripció 2017
 • Formulari Ordenança Activitats
 • Formulari d'estudi d'olors
 • Formulari d'aportació de recursos a refugiats
 • Campanya no puc esperar
 • Servei Intermediació Deutes Habitatges
 • Observatori homofobia
 • Ràdio a la carta
 • FaceBook RipolletRadio
 • Ripollet TV
 • Regidoria de Medi Ambient
 • Casa Natura
 • MeteoRipollet
 • Regidoria Mobilitat i Transport
 • Compartir cotxe