/img/fonsportada/ripollet-parc-gaudi-2007.jpg degradat blanc

Llicència d'obres menors

La llicència d'obres menors és el permís que s'ha de demanar a l'Ajuntament de Ripollet quan es realitzin obres de:
Afectació o modificació parcialment de l'estructura de l'edifici.
Modificació de façanes, mitgeres, patis i terrats.
Instal·lació de marquesines.
Instal·lació de muntacàrregues de construcció a la via pública.
Si ja es disposa de la llicència d'obres però es preveu que, per qualsevol motiu, no es pot iniciar o finalitzar les obres en les dates autoritzades, caldrà demanar una pròrroga d'aquests terminis abans de que caduquin.

Codi del procediment3102
Departament associatUrbanismeIcona enllaç
Qui ho pot demanar?Qualsevol persona que vulgui fer obres o prorrogar-les.
Un representant autoritzat.
Documentació necessàriaAutoliquidació de la taxa
Assumeix direcció Aparellador
Dos exemplars del projecte tècnic
Estudi de Seguretat
Justificant el compliment del Decret 201/94 sobre residus de construcció
Per sol·licitar la pròrroga d'una llicència d’obres menors, no cal aportar documentació.
Termini de sol·licitudEs pot sol·licitar en qualsevol moment sempre abans d’iniciar les obres.
PreuEn el moment de demanar la llicència caldrà pagar la taxa per llicència corresponent a l’ordenança fiscal núm. 21 art 6.1.a, que correspon al 2,42 % del cost de l’obra amb un import mínim de 57,70 €.
En el moment d’inici de les obres s’haurà de liquidar l’Impost sobre Construccions instal·lacions i Obres corresponent a l’ordenança fiscal núm. 5, que per a l’any 2010 correspon al 3,980% del pressupost de l’obra que es calcularà d’acord amb el mòdul bàsic establert pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

Icona PDF-0,06 Mb - Imprès sol·licitud de llicència d'obres menors 
 • Transparència municipal
 • Seu electrònica
 • Cita prèvia
 • Imatge corporativa
 • Any Clavé
 • Pre-inscripció 2017
 • Formulari Ordenança Activitats
 • Formulari d'estudi d'olors
 • Formulari d'aportació de recursos a refugiats
 • Campanya no puc esperar
 • Servei Intermediació Deutes Habitatges
 • Observatori homofobia
 • Ràdio a la carta
 • FaceBook RipolletRadio
 • Ripollet TV
 • Regidoria de Medi Ambient
 • Casa Natura
 • MeteoRipollet
 • Regidoria Mobilitat i Transport
 • Compartir cotxe