/img/fonsportada/ripollet-teatre-auditori-(3).jpg degradat blanc

Alta en el Registre Municipal d'entitats

Donar d'alta una entitat sense ànim de lucre que estigui constituïda legalment al terme municipal de Ripollet. L’alta en el padró d’entitats és un requisit previ per a la presentació a la convocatòria de subvencions.

Codi del procediment1002
Departament associatSecretaria GeneralIcona enllaç
Qui ho pot demanar?Persona responsable de l’entitat.
Documentació necessàriaFotocopia de DNI Fotocopia del CIF de l’entitat. Còpia compulsada dels estatuts diligenciats pel Registre General corresponent Certificat de l'òrgan de govern, emès pel secretari, amb el vistiplau del president, on constin la data, el lloc de l'elecció i la totalitat de les persones que el formen, amb indicació del seu càrrec, nom complet, adreça completa, telèfon i DNI. Còpia compulsada de la resolució d'inscripció en el Registre General corresponent on consti el número assignat a l’entitat per part de la Generalitat. Certificat emès pel secretari, amb el vistiplau del president, on consti el nombre de socis que, en la data de l'emissió del certificat, té l'entitat i en què es detalli quants associats són ciutadans de Ripollet. Programa d'activitats de l'any en curs. Pressupost general de l'any en curs.
Termini de sol·licitudEn qualsevol moment.
On dirigir-se?A l’OAC de l’ajuntament de Ripollet. Carrer Balmes,2 Ripollet Telf. 93 504 60 01
Promig de resolucióL’alta al registre és efectiva en el termini d’una setmana
PreuGratuït

Icona PDF-0,03 Mb - Imprès d'alta en registre d'entitats 
 • Transparència municipal
 • Seu electrònica
 • Cita prèvia
 • Imatge corporativa
 • Any Clavé
 • Pre-inscripció 2017
 • Formulari Ordenança Activitats
 • Formulari d'estudi d'olors
 • Formulari d'aportació de recursos a refugiats
 • Campanya no puc esperar
 • Servei Intermediació Deutes Habitatges
 • Observatori homofobia
 • Ràdio a la carta
 • FaceBook RipolletRadio
 • Ripollet TV
 • Regidoria de Medi Ambient
 • Casa Natura
 • MeteoRipollet
 • Regidoria Mobilitat i Transport
 • Compartir cotxe