/img/fonsportada/ripollet-parc-massot-2007.jpg degradat blanc

Certificat de deutes amb l'Ajuntament

El certificat de deute és un document que acredita que un contribuent té o no té pendents de pagament tributs, preus públics o multes amb l'Ajuntament de Ripollet, un cop ha passat el termini voluntari de pagament.

És un document que emet la Intervenció general i gestiona la Tresoreria general, per acreditar que un ciutadà o entitat no té deutes tributàries ni multes en via executiva..

Codi del procediment0520
Departament associatOAC - Oficina d'Atenció CiutadanaIcona enllaç
Qui ho pot demanar?La persona interessada
Un representant degudament autoritzat
Documentació necessària NIF en el cas de ser el titular
En cas de ser el representat l’autorització del titular i una fotocòpia del DNI del titular
Termini de sol·licitudEs pot sol·licitar en qualsevol moment.
PreuEn el moment de demanar el certificat caldrà pagar la taxa d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 25 art 7.1, que és de 2,00€ per cada certificat emès sobre dades del darrer quinquenni i de 5,00€ per cada certificat que contingui dades anteriors.

Icona PDF-0,04 Mb - Sol·licitud de certificats 
 • Transparència municipal
 • Seu electrònica
 • Cita prèvia
 • Imatge corporativa
 • Any Clavé
 • Pre-inscripció 2017
 • Formulari Ordenança Activitats
 • Formulari d'estudi d'olors
 • Formulari d'aportació de recursos a refugiats
 • Campanya no puc esperar
 • Servei Intermediació Deutes Habitatges
 • Observatori homofobia
 • Ràdio a la carta
 • FaceBook RipolletRadio
 • Ripollet TV
 • Regidoria de Medi Ambient
 • Casa Natura
 • MeteoRipollet
 • Regidoria Mobilitat i Transport
 • Compartir cotxe