/img/fonsportada/ripollet-casa-natura-110308-(4).jpg degradat blanc

Certificat de béns

És un certificat que acredita la titularitat o no de béns que consten en els padrons fiscals de l'ajuntament de Ripollet. Així, en el cas que el ciutadà tingui propietats a nom seu, dins del terme municipal de Ripollet, aquestes constaran en el certificat.

Codi del procediment0519
Departament associatOAC - Oficina d'Atenció CiutadanaIcona enllaç
Qui ho pot demanar?Qualsevol persona física o jurídica
Un representat degudament autoritzat

Documentació necessàriaOriginal del DNI
Si es sol·licita un certificat de béns d’un impost concret o a una data anterior a l’actual cal que a la instància es determini quin impost i a quina data.
Termini de sol·licitudEn qualsevol moment
PreuEn el moment de demanar el certificat caldrà pagar la taxa d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 25 art 7.1, que és de 2,00€ per cada certificat emès sobre dades del darrer quinquenni i de 5,00€ per cada certificat que contingui dades anteriors.

Icona PDF-0,04 Mb - Sol·licitud de certificats 
 • Transparència municipal
 • Seu electrònica
 • Cita prèvia
 • Imatge corporativa
 • Any Clavé
 • Pre-inscripció 2017
 • Formulari Ordenança Activitats
 • Formulari d'estudi d'olors
 • Formulari d'aportació de recursos a refugiats
 • Campanya no puc esperar
 • Servei Intermediació Deutes Habitatges
 • Observatori homofobia
 • Ràdio a la carta
 • FaceBook RipolletRadio
 • Ripollet TV
 • Regidoria de Medi Ambient
 • Casa Natura
 • MeteoRipollet
 • Regidoria Mobilitat i Transport
 • Compartir cotxe