/img/fonsportada/ripollet-mercat-municipal-(9).jpg degradat blanc

Canvi de domicili al padró municipal d'habitants

Els ciutadans i les ciutadanes que, essent inscrits al padró municipal d'habitants de la ciutat de Ripollet, han canviat de domicili dins el terme municipal de Ripollet han de procedir a modificar la seva adreça al Padró Municipal d'Habitants (PMH).

Codi del procediment0505
Departament associatOAC - Oficina d'Atenció CiutadanaIcona enllaç
Qui ho pot demanar?Qualsevol ciutadà que figuri inscrit al padró d'habitants del municipi i hagi canviat de domicili dins el terme municipal de Ripollet.
Aquest tràmit el pot fer un representant sempre que aporti autorització de la persona interessada i fotocòpia del DNI.
Documentació necessàriaDNI, passaport, targeta d'identificació del país d'origen (en el cas de ciutadans de la Unió Europea) o targeta de residència (en el cas d'estrangers no comunitaris).
Contracte de lloguer, escriptura de compra-venda o autorització de la persona titular de l'habitatge on es realitzarà la inscripció (juntament amb l'original del DNI d'aquesta).
En el cas que hi hagi menors caldrà aportar:
autorització dels pares
Fotocòpia dels DNI dels pares
Llibre de família.
En el cas de separacions o divorcis caldrà aportar la sentència o el conveni regulador on indiqui el titular de la guarda i custòdia del menor
Termini de sol·licitudS’ha de fer quan es canvia de domicili
PreuGratuït

Icona PDF-0,23 Mb - Imprès canvi domicili del PMH 
 • Transparència municipal
 • Seu electrònica
 • Cita prèvia
 • Imatge corporativa
 • Any Clavé
 • Pre-inscripció 2017
 • Formulari Ordenança Activitats
 • Formulari d'estudi d'olors
 • Formulari d'aportació de recursos a refugiats
 • Campanya no puc esperar
 • Servei Intermediació Deutes Habitatges
 • Observatori homofobia
 • Ràdio a la carta
 • FaceBook RipolletRadio
 • Ripollet TV
 • Regidoria de Medi Ambient
 • Casa Natura
 • MeteoRipollet
 • Regidoria Mobilitat i Transport
 • Compartir cotxe