/img/fonsportada/parc-gasso-vargas-2008-(14).jpg degradat blanc

Preinscripció del curs 2017-2018

24/01/2017


ZONIFICACIÓ ESCOLAR CURS 2017-2018Podeu ampliar la imatge clicant sobre ella o descarregant el pdf amb el Plànol escolar (zonificació escolar) del nou curs.

PORTES OBERTES

 

CENTRES PÚBLICS D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Escola Escursell, dilluns 6 de març a les 9.15 i a les 17h

Escola El Martinet, dimecres 8 de març a les 16.30h

Escola Els Pinetons, divendres 10 de març a les 17.30h

Escola A. Clavé, dilluns 13 de març a les 9.15 i a les 15.15h

Escola E. Tatche, dimarts 14 de març a les 9.30 i a les 17h

Escola Gassó, dimecres 15 de març a les 17h i divendres 17 a les 9.30h

Escola Tiana, dimecres 15 de març a les 9.15 i dijous 16 de març a les 15.15h

Escola Ginesta, dijous 16 de març a les 9.15 i a les 15.15h

 

CENTRES CONCERTATS D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

FEDAC Ripollet, dissabte 4 de març de 10 a 13h

Sant Gabriel, dijous 9 de març a les 9.30 i 15.30h i a les 18 i 19h

San Juan de la Cruz, dissabte 18 de març a les 11.30h

 

CENTRES D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Institut Can Mas, dimecres 1 de març a les 17.30h

Institut Lluís Companys, dimecres 8 de març a les 17.30h

Institut Palau Ausit, dijous 9 de març a les 17.30h

FEDAC Ripollet, dissabte 4 de març de 10 a 13h

San Gabriel, dijous 9 de març a les 9.30 i 15.30h i a les 18 i 19h

 

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

La Rodeta del Molí, dilluns 24 d'abril a les 18h

La Verema, dimarts 25 d'abril a les 18h


INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics i per canviar de centre.
Es poden matricular a primer curs de segon cicle d'educacio infantil els infants que compleixen els 3 anys durant l'any 2017.
S'han de matricular al primer d'educació secundària obligatòria els infants que compleixen 6 anys durant l'any 2016 i els d'edat diferent als quals correspon cursar aquest nivell perquè procedeixen del darrer curs d'educació infantil.
S'han de matricular al primer curs d'educació secundària obligatòria els infants que compleixen 12 anys durant l'any 2016 i els d'edat diferent als quals correspon acadèmicament iniciar aquesta etapa.
Abans de fer la matrícula s'ha de fer la preinscripció. Amb la preinscripció se sol.licita l'admissió en un centre determinat.

DATES DE LA PREINSCRIPCIÓ DEL CURS 2017-2018
La resolució per a la preinscripció del curs 2017-2018 es troba en tràmit de publicació al DOGC. Els terminis de presentació de sol·licituds previstos són els següents:
- Del 23 de març al 4 d'abril per al segon cicle d'educació infantil (P3), educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.
- Del 2 al 12 de maig per a les llars d'infants.
- Del 16 al 24 de maig per al batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.
- Del 25 al 31 de maig per als cicles de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.
- Del 19 al 27 de juny per als ensenyaments d'educació d'adults.
- Del 3 al 7 de juliol per al curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà, excepte els que s'imparteixen en centres de formació d'adults que segueixen el seu calendari.
- Del 3 al 7 de juliol per al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior.

CRITERIS DE PRIORITAT PER A L'ORDENACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Per al 2n cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'ESO i batxillerat, s'apliquen els següents:

1. Criteris generals
- Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
- Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
- Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
- Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.
- En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

2. Criteris complementaris
- Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
- Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
- Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

3. Criteris específics de prioritat
Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.


Icona PDF-1,28 Mb - Zonificació escolar curs 2017-2018 (arxiu PDF) 
Icona PDF-0,07 Mb - Calendari portes obertes 2017-2018 
Continguts relacionats amb aquest:
- Educació [Departaments]
 • Transparència municipal
 • Seu electrònica
 • Imatge corporativa
 • Campanya no puc esperar
 • Pre-inscripció 2017
 • Pisos lloguer opcio compra
 • Servei Intermediació Deutes Habitatges
 • Formulari d'estudi d'olors
 • Cita prèvia
 • Formulari d'aportació de recursos a refugiats
 • Observatori homofobia
 • R-Bici
 • Ràdio a la carta
 • FaceBook RipolletRadio
 • Ripollet TV
 • Regidoria de Medi Ambient
 • Casa Natura
 • MeteoRipollet
 • Regidoria Mobilitat i Transport
 • Compartir cotxe