/img/fonsportada/ripollet-pla-moli-(2).jpg degradat blanc
ID=25960
IDCategoria=28
IDTipologia=6
txtTitular=Seu-e Ripollet
txtText=Seu-e Ripollet
URLImatge=http://ripollet.cat/img/banners/Banner-seu-220216.png
URL=https://www.seu-e.cat/web/ripollet
Data=25/04/2017
DataI=25/04/2017
DataF=31/12/2030 23:59:59
Contador=569
IDWeb=1
UsuariCreacio=abuiza
DataCreacio=25/04/2017 13:37:07
UsuariModificacio=tmiralles
DataModificacio=05/04/2018 18:56:20
NumVots=0
Puntuacio=0
IDIdioma=0
VeureVotar=Falso
VeureRelacions=Verdadero
VeureRelacionsTipologia=Verdadero
Ordre=5
txtDesIma1=Imatge 1
txtDesIma2=Imatge 2
txtDesIma3=Imatge 3
txtDesIma4=Imatge 4
txtDesIma5=Imatge 5
txtDesArx1=Arxiu 1
txtDesArx2=Arxiu 2
txtDesArx3=Arxiu 3
DataConsulta=22/06/2018 15:01:27
Etiquetes=_blank
txtCategoria=Banners
txtTipologia=Serveis
 • Any del Llibre - Programa d'actes 2018
 • Participa
 • Agenda institucional
 • Sala de premsa
 • Imatge corporativa
 • Govern obert i transparència
 • Pla d'Acció Municipal (PAM)
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Preinscripció escolar del curs 2018-2019
 • R-Bici
 • Assessorament sobre habitatge
 • Estudi olors
 • Formulari refugiats
 • Llista de reparació jurídica amb les 137 víctimes del franquisme a Ripollet
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Ripollet TV a YouTube
 • Ripollet Ràdio a la carta