/img/fonsportada/ripollet-pla-onze-setembre-monument-casanova-(1).jpg degradat blanc

Plecs tècnics i administratius del servei d'escola bressol municipal de Ripollet

Plecs administratius del contracte del servei d'escola bressol municipal
Plec de clàusules administratives particulars que han de regir l'adjudicació del contracte de serveis d'explotació de les escoles bressol municipals de Ripollet - La Rodeta del Molí i La Verema -, mitjantçant procediment obert i tramitació ordinària.

Enllaç al document amb els Plecs administratius del servei d'escola bressol municipal de Ripollet

Plecs tècnics del contracte del servei d'escola bressol municipal
Plec de clàusules tècniques del contracte de gestió no integral de servei públic mitjantçant concessió administrativa de les escoles bressol municipals La Rodeta del Molí i La Verema

Enllaç al document dels Plecs tècnics del servei d'escola bressol municipal de Ripollet

Icona PDF-8,75 Mb - Plecs administratius del servei d'escola bressol municipal de Ripollet 
Icona PDF-0,34 Mb - Plecs tècnics del servei d'escola bressol municipal de Ripollet 
 • Sala de premsa
 • Govern obert i transparència
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Preinscripció escolar del curs 2018-2019
 • Propostes Educatives 2017-2018
 • Imatge corporativa
 • Llista de reparació jurídica amb les 137 víctimes del franquisme a Ripollet
 • Pla d'Acció Municipal (PAM)
 • Participa
 • Assessorament sobre habitatge
 • Estudi olors
 • Formulari refugiats
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Ripollet TV a YouTube
 • Ripollet Ràdio a la carta