/img/fonsportada/ripollet-parc-norbert-fuste.jpg degradat blanc

Pirmi - programa interdepartamental de la renda mínima d'inserció

És una prestació de tipus econòmic inclosa en un conjunt més ampli d’actuacions destinades a ajudar les persones que no disposen de mitjans econòmics suficients per viure, mentre es preparen per la inserció social i laboral. La finalitat d’aquesta prestació és atendre les necessitats d’aliments i subsistència. La prestació econòmica, exigeix per part del/de la beneficiari/a el compromís de complir determinades mesures d'inserció socio-laboral. Es una ajuda i no és una pensió.

Codi del procediment7109
Departament associatServeis SocialsIcona enllaç
Qui ho pot demanar?Les persones que estiguin empadronades a Ripollet i tinguin entre 25 i 65 anys, o menors de 25, sempre que formin una llar independent i tinguin familiars. A més, han d'haver residit a Catalunya durant l'últim any. L'accés al PIRMI també està condicionat pels ingressos familiars.
Documentació necessàriaS’ha de sol·licitar una entrevista amb un tècnic de serveis socials. El dia l’entrevista s’ha de portar: NIF, NIE o passaport de tots el membres de la unitat familiar Certificat municipal de convivència Acreditació de residència efectiva i continuada a Catalunya els darrers 12 anys Acreditació de què en els 4 mesos anteriors la unitat familiar no ha percebut més ingressos que els que els correspondria en concepte de Renda Mínima d’Insersió. Així, una persona sola no pot haver percebut més de 2.484,72 euros (6 x 414,12 euros = 2.484,72 euros). Certificat municipal de béns Extractes bancaris dels darrers 12 mesos Pagament mensual d’habitatge: Rebut hipoteca, lloguer,etc Certificat de l’OTG d’estar inscrit i no rebre cap tipus de prestació. En cas d’haver rebut prestacions de l’OTG durant els darrers 12 mesos. Certificat dels imports i períodes en què s’ha cobrat la prestació Contractes de treball, nòmines i cartes d’acomiadament dels membres del nucli familiar que hagin tingut alguna contractació laboral durant el darrer any Currículum Vitae Matrícula o inscripció a cursos de formació ocupacional Certificats acadèmics: ESO, Cicles formatius,etc Declaració personal d’ocupació laboral en economia submergida i estimació d’ingressos I si s’escau: Certificat del grau de discapacitat Resolució del grau de dependència Carnet d’embaràs Programació de visites de serveis mèdics especialitzats: CSMA, CASD... Sentència de separació o divorci amb conveni regulador D’altres sentències judicials Certificat d’empresonament i règim actual
Termini de sol·licitudEs pot sol·licitar en qualsevol moment
On dirigir-se?A les oficines de serveis socials. Carrer de la salut, 1 Ripollet Telf.93 504 60 07
Promig de resolucióAquest tràmit és competència de la Generalitat. L’Ajuntament garanteix la seva tramitació a l’administració autonòmica en un període màxim de 15 dies.
PreuGratuït.

 • Murals de Ripollet
 • AnyScenica - Programació
 • Infoparticipa
 • Govern obert i transparència
 • Defensora de la Ciutadania
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Agenda institucional
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • Programes de memòria de Ripollet
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats